Få mere nærhed og tillid i jeres parforhold

Parterapi
Dialog og nærhed
IMAGO-dialogen

Rigtig mange par har faktisk svært ved at FORSTÅ hinanden. Og små uenigheder kan pludselig vokse sig til store konflikter, som virker helt uløselige. Parterapi kan hjælpe jer til at kommunikere bedre med hinanden, men der er også noget I helt selv kan gøre derhjemme.

IMAGO dialogen er en effektiv og nænsom måde for jer som par, at få en helt ny forståelse for hinanden. I vil opleve mere nærhed, tillid for hinanden, men også mere forståelse for jer selv, og hvorfor I hver især reagerer som I gør.

Sådan gør I:

Start med at sætte ca. ½ time af, hvor I uforstyrret kan prøve metoden af. De første gange vil det føles lidt kunstigt og I vil måske føle jer lidt usikre, men I vil hurtigt finde ind i rytmen og begynde at mærke forandringerne i jeres måde at tale med hinanden på. Og tro mig: Bare det at I bevidst sætter tid af til hinanden vil skabe forandringer!

Kernen i denne måde at kommunikere på, er at I skiftes til at have taletid. Den ene taler og den anden lytter. Lytteren genfortæller hvad han/hun har hørt – uden dom, tolkning eller bebrejdelse – men i en præcis gengivelse.

 1. Vælg, hvem der skal være lytter og fortæller. Fortælleren er den, der har en konflikt/problem eller en besværlig følelse, som han/hun gerne vil i dybden med.
 2. Fortælleren forklarer præcist og med få sætninger sit problem. Start med en sætning eller to – ”Det jeg gerne vil fortælle, er…”. Det er vigtigt at fortælleren bruger ”jeg”-form og fortæller fra sit eget perspektiv.
 3. Lytteren gengiver så ordret som muligt efter nogle sætninger. ”Det jeg hører du siger, er…”. Og afslutter med ”Var det det, du sagde?”
 4. Fortælleren af- eller bekræfter om det genfortalte er rigtigt forstået – og I fortsætter indtil fortælleren føler sig fuldstændig forstået. Når det er sket spørger lytteren: ”Er der mere?”
 5. Og sådan fortsætter dialogen – uden at I afbryder hinanden og indtil fortælleren har fået fortalt og spejlet hele sit problem eller følelse.

Nu kan I vælge at bytte roller, så begge parter kan mærke hvordan det føles at være fortæller og lytter.

Hvis I har brug for at se en demonstration af metoden kan I kigge denne 4 min. video igennem inden I prøver: Klik her for video.

Den er på engelsk, men det er ikke så vigtigt at I forstår hvert et ord – blot at I får en fornemmelse for metoden.

God fornøjelse med at finde nærheden og tilliden igen 

Kilde: Inspireret af “Det levende parforhold” af Kirsten Seidenfaden og Piet Draiby

 

 

Sådan får du det bedste ud af en arbejdsløshedsperiode

Arbejdsløs
Tag springet til det næste job!

Er du arbejdsløs og jobsøgende? Så læs med her:

Vi kan alle blive ramt af arbejdsløshed i kortere eller længere perioder. Alligevel er det at være arbejdsløs en lidet accepteret status, og genstand for mange fordomme og forestillinger fra omverdenen – og os selv.

Men hvis du kan holde hovedet koldt og hjertet varmt, kan en periode med arbejdsløshed være en fantastisk udviklingsmulighed for dig.

Jeg har mange års erfaring som vejleder for jobsøgende og vil gerne bringe denne erfaring videre til dig som er jobsøgende. Du får nogle gode råd til hvordan du kan manøvrere i systemet, så der også bliver plads til dig og din udvikling.

Jobcenter, dagpenge og a-kasse

Der er nogle strukturelle rammer omkring ledighed, som følger naturligt med. De fleste har gennem en a-kasse sikret sig en forsørgelse i form af dagpenge, hvis man skulle miste sit job. Der er nogle betingelser knyttet til denne forsikring.

 • Du skal være aktivt jobsøgende
 • Du skal til møder med din a-kasse og Jobcenter
 • Du skal dokumentere din jobsøgning
 • etc.

Disse krav skal selvfølgelig overholdes. Det tror jeg de fleste jobsøgende kan forstå. Men med krav følger også kontrol. Jobcenter og a-kasse skal kontrollere at du overholder kravene – og denne kontrol kan have en negativ effekt for det enkelte menneske.

Selvom du opfylder kravene til at modtage dagpenge, kan du komme til at føle dig mistænkeliggjort og blive bange for at gøre noget forkert. Din ledighedsperiode kan komme til at handle mere om at gøre tingene korrekt, og mindre om at finde det rigtige job. Du kan ende med at hoppe hovedkulds ud i det første, det bedste job – som du ikke føler er godt for dig, men så slap du da ud af systemet!

Så mit første råd til dig vil være:

 1. Sæt dig godt ind i reglerne – spørg a-kasse og Jobcenter til råds. De er IKKE sat i verden for at genere dig, men for at forvalte lovgivningen. De er som regel mere end villige til at forklare dig hvordan du bedst opfylder kravene.

Hvad vil jeg med resten af mit arbejdsliv?

Nu kan du med ro i sindet begynde at overveje, hvad dit næste job skal være.

Mange går ind i en ledighedsperiode mere eller mindre uafklarede. Måske er du blevet afskediget fra dit tidligere job pga. stress, nedskæringer, uenighed med chefen, manglende faglige kvalifikationer, dårlig trivsel eller lignende. Alt sammen noget, der er med til at rokke ved både selvtillid og selvværd – og som kan betyde at du lige skal finde dine ben igen.

Derfor er mit næste råd:

 1. Brug tid på at tænke over, skrive ned, tale med dine nære om – hvad der er vigtigt for dig i dit næste job. Hvem er du? Hvad motiverer dig? Hvad har tidligere virket for dig? Hvis du er rolig og tålmodig i denne proces, vil du opleve at svarene kommer til dig.

Hvad nu hvis der bare er helt tomt???

Det er ikke usædvanligt, at man efter en afskedigelse eller opsigelse, står helt stille i hovedet og slet ikke kan forestille sig hvordan fremtiden kommer til at se ud. At være arbejdsløs er en af de top 10 stress-faktorer for moderne mennesker, så kroppen er mere eller mindre i alarmberedskab!

Hele dit system trænger til at falde til ro, så du kan folde dig ud på ny.

Giv dig selv lov til at være trist og ked af det. Nøjes med at opfylde minimumskravene (se Råd nr. 1) og søg energi og glæde i familien, naturen, hobbyen. Benyt dig af, at du SELV kan tilrettelægge din hverdag. Hold en fridag, hvor du gør noget godt for dig selv og tænker på alt andet en jobsøgning.

 1. Vær god ved dig selv og giv plads til de følelser, der kommer op. Vrede, tristhed og bekymring er alle reaktioner på den situation du er i – de ER ikke dig.

Brug det som et springbræt til udvikling

Som nævnt ovenfor, kan en periode som arbejdsløs være en gylden mulighed for at stoppe op og mærke efter. Mange a-kasser har tilbud om afklaringsforløb, personlighedstests, sparring til jobsøgning etc. og de tilbud skal du selvfølgelig benytte dig af, hvis de er relevante for dig.

Det er også en god ide at tale med folk om hvordan du har det. Samtale kan være med til at bevidstgøre for dig, hvad det handler om og på den måde kan du komme videre. Mange oplever et enormt behov for at tale situationen igennem, men det kan være hårdt for de nærmeste, som kender dig rigtig godt.

 • Måske synes de, at det er synd for dig
 • De bliver utålmodige på dine vegne eller
 • De har svært ved at forstå dine frustrationer.

Det kan sætte pres på dine nærmeste relationer – og det har du SLET ikke brug for lige nu.

Så mit sidste råd i denne omgang er:

 1. Find en ekstern sparringspartner. Hvis du har råd til det, så find en coach eller terapeut, som er uddannet til at stille dig de rette spørgsmål og få fokus på det, der kan udvikle dig.

Jeg håber, at disse råd kan være behjælpelige for dig, som er arbejdsløs og jobsøgende.

Du fortjener at komme godt videre.